Nätverket Skydda Skogen vid Bruzaholms yttrande beträffande Vattenfalls första komplettering av tillståndsansökningen om Vindkraftpark Bruzaholm, sept 2017.