Länsstyrelsen i Jönköpings yttrande over Vattenfall Vindkraft AB:s kompletterede tillståndsansökan.