Här kan du hitta information om de fåglar och fladdermöss som man hittat i området norr om Bruzaholm


Fåglar

Vi har funnit havsörn, fiskgjuse, duvhök och många andra rovfåglar; tjädrar, järpe och storlommar tills nu.


Fladdermöss

Vi har funnit Barbastell på 6 platser i området tills nu.

 


Är du intresserad av att hjälpa? Skriv ut och sprid det här flygbladet i din närmiljö!