Forside2018-02-07T09:57:42+01:00

SKYDDA SKOGEN VID BRUZAHOLM

Skydda skogen vid Bruzaholm är ett nätverk av fast- och fritidsboende som kämpar för att bevara den tysta, opåverkade skogen, djurlivet och byarnas kulturmiljöer i området norr om Bruzaholm.

Läs hela Vattenfalls Tilstandsansökan

Senaste nytt

Vattenfall planerar att uppföra en enorm vindkraftpark i skogen norr om Bruzaholm.

Detta storskaliga experiment kommer att förvandla ett unikt område opåverkad vildmark till ett industriliknande område med stora skogsavverkningar, nya breda vägar, byggnader, uppställningsplatser, elkablar, transformatorstationer, skyddsstängsel, tung trafik, konstant buller, rörliga skuggor, varningsbelysning som blinkar och lyser dygnet runt och ökade säkerhetsrisker, som t.ex. iskast. Därtill måste nya kraftledningar dras genom området, oklart var.

Denna gigantiska park kommer få mycket skadliga konsekvenser för:

Kultur

Kulturmiljöer och
kulturminnen

Hälsa

Livsmiljön och hälsa for de människor som bor i området eller vistas i skogen. Allemansrätten är hotad liksom möjligheterna till jakt.

Ekonomin

Det är osäkert om projektet kommer att ge någon lokal vinst. Däremot kan det bli en utgift för skattebetalarna och ge försämrade fastighetsvärden.

Djurarter

Livsmiljön för skyddade och rödlistade djurarter som hotas akut, liksom livsmiljön för övriga djur.

Vill du veta mer?