Vi har försökt få ett förtydligande av hur kontrollen av Vattenfall Vindkraft AB kommer att bli.
 
Här är Tillsynsmyndighetens (Nils Lagerkvists) svar på våra frågor angående kontrollen av Vattenfalls byggande av Vindkraftpark Bruzaholm.
Man kan inte låta bli att få det intrycket att Vattenfall kontrollerar sig själv i förhållande till om de uppfyller villkoren för byggande och drift av Vindkraftpark Bruzaholm. Kan detta vara sant?
Finns det en person i vårt nätverk som har kontakt med en kritisk journalist från en av de opinionsbildande tidningarna i Sverige, som kan göra en analys av hela beviljandet av bygget av vindkraftparken och kontrollen av villkoren?