Skydda skogen vid Bruzaholm är ett nätverk av fast- och fritidsboende som kämpar för att bevara den tysta, opåverkade skogen, djurlivet och byarnas kulturmiljöer i området norr om Bruzaholm.

Om du vill veta mer, kontakta oss här

Du kan även kontakta oss via telefon eller SMS:

Ann-Charlotte Edlund: mobil 070-4311565
Peter Stubbe Teglbjærg: mobil (0045) 5150 6396