Nätverket Skydda Skogen vid Bruzaholm:s utvecklade överklagande i målet M 12754-19 skickad till Mark-och miljööverdomstolen 2020-01-16.

Nätverkets Skydda Skogen vid Bruzaholm:s utvecklade juridiske överklagande sammanställd av advokat Bengt Tarre:

Bilaga 1 till Nätverkets Skydda Skogen vid Bruzaholm:s utvecklade juridiske överklagande sammanställd av advokat Bengt Tarre:

Bilaga 2 till Nätverkets Skydda Skogen vid Bruzaholm:s utvecklade juridiske överklagande sammanställd av advokat Bengt Tarre: