Denne vores kommentar er sendt til Mark-och miljödomstolen, Växjö tingsrätt.