Nätverket Skydda Skogen vid Bruzaholm:s yttrande over Länsstyrelsen i Jönköpings yttrande over Vattenfall Vindkraft AB:s kompletterede tillståndsansökan.