Svenska Kraftnät sågar utredning om stor vindkraftsatsning.