Svenska Kraftnäts yttrande och Nätverket Skydda Skogen vid Bruzaholms yttrande skickad till Mark.och miljödomstolen.