”UTVECKLAT ÖVERKLAGANDE I MÅL ANGÅENDE TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN, M 4641–18 Aktbilaga 6” som prövas vid Mark-och Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.

Ladda ner bilaga 1-17 här (716 MB)
Ladda ner bilaga 18-28 här (1100 MB)