”Enig nämnd föreslår ett ja” – och Nätverkets svar