Insamlingsstatus

Insamlingsstatus 2015-11-24T14:02:45+00:00

Så här mycket har vi samlat in idag: 88.711,72 SEK


20.000 SEK

Största beloppet hittills

300 SEK

Minsta beloppet hittills

Är du intresserad av att hjälpa? Skriv ut och sprid det här flygbladet i din närmiljö!