Nätverket Skydda Skogen vid Bruzaholms yttrande beträffande Vattenfalls tillståndsansökning om Vindkraftpark Bruzaholm, dec 2016.