Nätverket Skydda Skogen vid Bruzaholms yttrande beträffande Vattenfalls andrakomplettering av tillståndsansökningen om Vindkraftpark Bruzaholm, nov 2017.