Vattenfalls överklaganden av Miljöprövningsdelegationens avslag på byggandet av Vindkraftpark Bruzaholm. Bilaga 12 saknas eftersom den är sekretessbelagd.

Del 1 (Inledning + Delområdesbeskrivning)

Hämta Del 1

Del 2 (Ljudnivå)

Hämta Del 2

Del 3 (Ljudnivå)

Hämta Del 3

Del 4 (Skuggor)

Hämta Del 4

Del 5 (Fotomontage)

Hämta Del 5