Miljöprövningsdelegationen, Östergötlands länsstyrelses yttrande over Vattenfall Vindkraft AB·s kompletterede tillståndsansökan.