Den har Nätverket Skydda Skogen vid Bruzaholm ikke kommenteret.