Miljöprövningsdelegationen anmoder om yttranden angående Vattenfalls tillståndsansökning