Mark och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har afsagt dom i målet M 4641-18 vedrørende Vattenfall Vindkraft AB’s ansøgning om at bygge Vindkraftpark Bruzaholm.

Vi vedlægger dommen.

Vi er meget overraskede og skuffede over, at Mark-och miljödomstolen har bevilget Vattenfall Vindkraft AB tilladelse til at bygge vindkraftpark Bruzaholm. Nätverket Skydda Skogen vid Bruzaholm anser dommen for politisk motiveret. Vi havde forventet at den dømmende og den lovgivende magt i Sverige er adskilte.

For alle der var til stede til sämmmentrædet d. 23. oktober kan der ikke være nogen tvivl om, at Vattenfalls ansøgning var mangelfuld og fuld af fejl, og på ingen måde lever op til kravene i Miljöbalken. Domstolen har ikke på rimelig vis forholdt sig til fakta eller taget hensyn til sakägarnas argumenter. Miljöprövningsdelegationen afslog Vattenfalls ansøgning mens Mark-och miljödomstolen har bevilget tilladelse. På grund af de to domstoles helt modsatte vurdering har vi valgt at överklaga dommen.